Công nghệ chống hạn hán hiện đại

You may also like...

4 Responses

 1. 01/07/2017

  […] Và các ngành chức năng cần nghiên cứu các công nghệ chống hạn hán tiên tiến trên thế giới để áp dụng vào […]

 2. 01/07/2017

  […] DỤNG HẠT SIÊU TRỮ NƯỚC AQUASORB LÀ MỘT BIỆN PHÁP HIỆN ĐẠI ĐỂ CHỐNG KHÔ HẠN CHO CÂY […]

 3. 01/07/2017

  […] Sử dụng hạt siêu trữ nước là một phương pháp chống hạn hiệu quả trên thế giới, vì lượng nước sử dụng cho […]

 4. 05/07/2017

  […] pháp trên rất khó thực hiện. Với những biện pháp chống hạn cây trồng trên cũng đem lại những hiệu quả, nhưng […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.